Os ydych chi'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg, ac mae'ch plentyn yn 3 oed neu'n iau, mae gennych chi hawl i ofal plant am ddim. Mae'r ddarpariaeth yma'n rhan o ymrwymiad y rhaglen Dechrau'n Deg i sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Mae'r ddarpariaeth yma ar gael mewn lleoliad gofal plant cofrestredig, cymeradwy, ac mae'n cael ei darparu gan staff gofal brwdfrydig, proffesiynol a chymwysedig.

Mae'r ddarpariaeth gofal plant ar gael mewn sesiwn yn y bore neu sesiwn yn y prynhawn. Mae pob sesiwn yn ddwy awr a hanner o hyd, bum diwrnod yr wythnos. Mae'r ddarpariaeth ar gael 42 wythnos y flwyddyn ac mae'n cynnig amgylchfyd dysgu sy'n lliwgar ac yn ysgogol lle mae modd i blant ffynnu a thyfu.

Mae'r rhaglen Dechrau'n Deg wedi ymrwymo i gynnig elfen o ddewis i bob rhiant, felly, mae modd i rieni/ofalwyr ddewis anfon eu plant i ddarpariaeth gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg a dwyieithog, os yw'n bosibl.

Rhagor o wybodaeth am Dechrau'n Deg a'r ardaloedd penodol.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano? Angen rhagor o wybodaeth? 
Ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 0800 180 4151 (rhadffon o linell dir) neu 0300 111 4151 (rhadffon o ffôn symudol)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.