Skip to main content

Cyngor ar gyflogaeth a hyfforddiant

 

Mae’r Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant ac Ôl-ofal wedi ymuno i gynnig pobl sy'n gadael gofal amrywiaeth o wasanaethau sy’n helpu nhw ffeindio gwaith a hyfforddiant.

Gallwch nawr gael help a chyngor gan y sefydliadau a'r rhaglenni canlynol;

  • Gofaliwaith
  • Canolfan Gwaith Plus
  • Rhaglen Camu i’r Cyfeiriad Cyntaf