Skip to main content

Fforwm Glasbrint

 

Beth yw'r 'Fforwm Glasbrint'?

Mae’r Fforwm Glasbrint yn gyfrifol am bobl ifainc 14 - 22  oed sydd yn derbyn gofal neu sydd wedi derbyn gofal yn Rhondda Cynon Taf (RhCT).  Caiff y grŵp ei redeg gan sefydliad o'r enw Lleisiau o Ofal.

Beth mae'r Grŵp yn ei wneud?

Bydd gennych gyfle i leisio eich barn a chael cyfle i siarad am eich profiadau o dderbyn gofal maeth neu breswyl yng Nghymru. Cewch gyfle hefyd i helpu i hyrwyddo hawliau plant sy'n derbyn gofal plant ac sy'n gadael gofal yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r Fforwm Glasbrint yn paratoi cylchlythyr ar gyfer holl blant sy'n derbyn gofal.

Pa mor aml y bydd y grŵp yn cwrdd?

Mae'r grŵp yn cwrdd unwaith y mis yn Rhondda Cynon Taf ac yn trefnu taith ar gyfer yr Haf ac yn ystod cyfnod Nadolig – chi sy'n penderfynu pryd y gallwch fynd. Po fwyaf y byddwch yn mynychu, po fwyaf o bethau y byddwch yn rhan ohonynt!

Ble mae'r grŵp yn cwrdd, ac oes modd i mi gael help i gyrraedd y cyfarfodydd?

Bydd cyfarfodydd y grŵp ym Mhontypridd, ger yr orsaf drenau – fel eu bod yn hawdd i'w cyrraedd! Oes angen help i gyrraedd y cyfarfodydd? Gallwn ni eich helpu chi! Yr unig beth sydd eisiau'i wneud yw rhoi gwybod i ni cyn i chi fynychu'r cyfarfod.

Pa gyfleoedd eraill bydd ar gael i mi?

Bydd gennych gyfle i gyfrannu at y cylchlythyr y Fforwm Glasbrint ar gyfer y bobl ifainc yn RhCT "Ysgrifennwyd gan bobl ifainc ar gyfer pobl ifainc." 

Cewch gyfle hefyd i fod yn rhan o deithiau yn ystod yr haf a chyfnod y Nadolig!

Gallwch hefyd cwrdd a gweithio gyda phobl ifainc o ledled Cymru er mwyn ennill profiad creadigol, gyda'r nod o hyrwyddo lleisiau pobl ifainc sy'n derbyn gofal.

Sut rydw i'n ymuno?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r  Fforwm Glasbrint neu os hoffech ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Lleisiau o Ofal, cysylltwch â ni!
Ffôn: 02920 451431
E-bost: Amber@vfcc.org.uk

Twitter: @voicesfromcare

... neu  siaradwch â'ch Gweithiwr Cymdeithasol neu Swyddog Adolygu Annibynnol.