Skip to main content

My Review Form - Ages 5 - 11

 
 • Hoffet ti siarad yn breifat â dy Swyddog Adolygu Annibynnol cyn dy gyfarfod?
 • Amdana i
 • Bywyd y Cartref
 • Wyt ti'n hapus yn dy gartref?
 • Wyt ti’n cyd-dynnu â’r bobl sy'n byw gyda ti?
 • Oes gen ti lyfr Profiadau Bywyd neu wybodaeth a lluniau o bobl rwyt ti'n eu hadnabod?
 • Os na, wyt ti eisiau un?
 • Ysgol
 • Teulu / Ffrindiau
 • Fy Mywyd a Fy Nheimladau
 • Beth wyt ti'n ei wneud i gadw'n iach?
 • Sut wyt ti'n teimlo'r rhan fwyaf o'r amser?