Skip to main content

Cymorth ariannol i deuluoedd

Mae'n bosibl bod magu plant yn ddrud, ond, oeddech chi'n gwybod bod cymorth ariannol ar gael i deuluoedd?

Os ydy'ch darparwr gofal plant hefyd yn Ddarparwr Addysg Cofrestredig, mae'n bosib byddwch chi'n gymwys i gael hyd at 15 awr yr wythnos o addysg meithrin wedi'i hariannu. Bydd hyn yn dechrau o'r tymor ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn dair oed, nes bod eich plentyn yn dechrau yn yr Ysgol Gynradd.

I gael gwybod a ydy'ch darparwr gofal plant yn lleoliad cofrestredig, ewch i'r dudalen chwilio am ddarparwyr gofal plant ar gyfer meithrinfeydd oriau dydd a gwarchodwyr plant.

Cofiwch wirio a ydych chi'n byw mewn ardal Dechrau'n Deg – mae'n golygu bydd gyda chi hawl i ofal plant am ddim o ddechrau'r tymor ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn 2 oed.

Dyma gynlluniau a mentrau eraill sy'n cynnig cymorth ariannol: