Skip to main content

Y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad 2022/23 - Ar gyfer grwpiau blwyddyn Medi 2022

Mae'r cynllun yma'n darparu cymorth grant i deuluoedd ar incwm isel er mwyn prynu:
 • Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
 • Gwisg chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau;
 • Offer TG: gliniaduron a llechi YN UNIG (dim ond mewn sefyllfa gyfyngedig y dylai Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad gael ei ddefnyddio, lle nad oes modd i ysgol fenthyg offer i'r teulu);
 • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, Scouts; Guides; Cadetiaid; crefftau ymladd; chwaraeon; y celfyddydau perfformio neu ddawns;
 • Offer, e.e. bagiau ysgol a deunydd ysgrifennu;
 • Offer arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn cychwyn megis dylunio a thechnoleg; ac
 • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol megis dysgu awyr agored e.e. gwisg wrth-ddŵr.

Mae'r Cyllid ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac sy'n symud i'r canlynol:

 • Dechrau dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 1 ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 2 ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 3 ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 4 ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 5 ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 6 ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 7 ym mis Medi 2022 - £300;
 • Dechrau Blwyddyn 8 ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 9 ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 10 ym mis Medi 2022 - £225;
 • Dechrau Blwyddyn 11 ym mis Medi 2022 - £225; neu
 • Ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion ac sy’n 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed ym mis Medi 2022.

Mae'r Cyllid hefyd ar gael i bob plentyn sy'n derbyn gofal sy'n gorfod mynychu'r ysgol. Yr Awdurdod Lleol lle mae'r plentyn sy'n derbyn gofal yn mynychu'r ysgol sy'n gyfrifol ar gyfer y grant.

Dydy disgyblion sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim oherwydd trefniadau amddiffyn trosiannol (disgyblion sy'n derbyn prydau ysgol am ddim wedi'u gwarchod gan eu bod nhw ddim yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd ar hyn o bryd)  ddim yn gymwys i gael y cyllid yma.

Nodwch fod Y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad fel arfer yn cael eu talu ar gyfradd o £125 neu

£200 (Blwyddyn 7), mae'r taliad wedi cynyddu ar gyfer y flwyddyn academaidd 22-23 yn unig i £225 neu £300 (Blwyddyn 7).

Bydd y cynllun ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23 yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2022 ac yn dod i ben ar 30 Mehefin 2023.

Mae modd gwneud cais am y cyllid ar gyfer disgyblion unigol unwaith bob blwyddyn academaidd yn unig.

Bydd eich ysgol yn cysylltu â chi er mwyn rhoi gwybod am gymhwysedd ac esbonio'r broses o sut i wneud cais.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mewnbynnu'r cod unigryw PDG22 ac yna 5 digid rhifiadol (PDG22*****).

Os oes unrhyw broblemau gyda'r broses ymgeisio, e-bostiwch YGrantDatblyguDisgyblionMynediad@rctcbc.gov.uk.