Mae'r cylchoedd Ti a Fi yn gyfle i rieni a gofalwyr gwrdd yn rheolaidd, mwynhau dishgled/paned a chymryd rhan mewn gweithgareddau gyda'u plant o oedran cynnar.

Mae'r cylchoedd Ti a Fi yn cynnig awyrgylch Cymraeg anffurfiol ac yn helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol.

Mae digon o ffrindiau newydd i chi a'ch plentyn, teganau, celf a chrefft, a chaneuon a storïau Cymraeg.

Mae croeso i bawb yn y cylchoedd Ti a Fi, ac mae'n gyfle gwych i ddysgu Cymraeg, i loywi eich sgiliau, neu i ddechrau defnyddio'r Gymraeg gyda'ch plant yn eich cartref.

Ferndale
Llanhari
Llantrisant
Ton Pentre
Treherbert

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.