Skip to main content

Canolfannau cyrsiau hyfforddi - Dechrau'n Deg

Dyma restr o ganolfannau rydyn ni'n eu defnyddio ar gyfer hyfforddiant ar hyn o bryd:

Dyma restr o ganolfannau rydyn ni'n eu defnyddio ar gyfer hyfforddiant ar hyn o bryd:
CanolfanManylionGwefanMap/Cyfarwyddiadau

Canolfan Dysgu Gydol Oes

Campws Cymuned Gartholwg
St Illtyd's Road
Pentre'r Eglwys
Pontypridd
CF38 1RQ

 

 

RT Training Services

Canolfan Busnes Cwm Cynon
Parc Busnes Cwm Cynon
Aberpennar
CF45 4ER

www.rttrainingservices.co.uk

RT Training Services

Canolfan Blynyddoedd Cynnar Aman

Godreaman Street
Aberdâr
CF44 6DF

 

 

Canolfan Dechrau'n Deg, Pen-rhys

(Hen safle Ysgol Gynradd Pen-rhys)
Pen-rhys
CF43 3PL

 

Canolfan Dechrau'n Deg, Pen-rhys

Parc Gwledig Cwm Dâr

Aberdâr
CF44 7RG

www.darevalleycountrypark.co.uk

Parc Gwledig Cwm Dâr

Tŷ Bronwydd

(Drws nesaf i'r Ganolfan IBobUn)
Y Porth
CF39 9DL

 

Tŷ Bronwydd

Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

Parc Gelligaled
Ystrad
Cwm Rhondda
CF41 7SY

 

 

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Fairfield Lane
Y Ddraenen Wen
Rhydfelen
Pontypridd
CF37 5LN

 

 

Hub

 Ty Pennant

Pontypridd

CF37 2UF

 

 

 Lido

 Parc Ynysangharad

Pontypridd

CF37 4PE