Skip to main content

Cyrsiau hyfforddi ar gyfer darparwyr gofal plant

Mae Tîm hyfforddiant a datblygiad y Dechrau'n Deg n diwallu'r holl anghenion hyfforddi ymarferwyr y blynyddoedd cynnar.

Mae tîm hyfforddiant a datblygiad yn cydlynu amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi i fodloni gofynion hyfforddi ac anghenion ymarferwyr gofal plant yn canolbwyntio'n bennaf ar anghenion ymarferwyr gofal plant yn gweithio mewn lleoliad gofal plant Dechrau'n Deg Rhondda Cynon Taf.

Mae'r cyrsiau hyn yn datblygu gwybodaeth a sgiliau ymarferwyr sy'n rhoi profiad cadarnhaol i'r plant yn y lleoliadau hyn. Ar hyfforddiant y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Rydyn ni'n cynnig chyrsiau hyfforddi newydd o hyd, ac mae'r rhestr i'w gweld ar ein gwefan.

Gweld cyrsiau hyfforddi newydd sydd ar gael o fis Medi 2015

Cysylltu â ni

Tîm Dechrau'n Deg hyfforddiant a datblygiad

E-bost: HyfforddiantyBlynyddoeddCynnar@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Ffôn: 01443 744268 / 744366