Skip to main content

Canolfannau Croesoyny Gaeaf

Mae Canolfannau Croeso yn y Gaeaf yn cael eu sefydlu ledled y fwrdeistref sirol er mwyn helpu i gadw ein trigolion yn gynnes ac yn ddiogel dros y gaeaf.

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru, bod £1 miliwn o gyllid ar gael ledled Cymru i gefnogi Canolfannau Clyd, mae'r Cyngor yn bwriadu creu Canolfannau Croeso yn y Gaeaf ar draws y Fwrdeistref Sirol mewn ymgais i helpu i gadw trigolion yn gynnes ac yn ddiogel drwy gydol misoedd oer y gaeaf.

Mae modd i drigolion RhCT alw heibio unrhyw Lyfrgell o fewn y Fwrdeistref Sirol neu Neuadd Gymunedol Gilfach Goch sydd wedi'i lleoli yn 37-39, Stryd Fawr, Gilfach Goch, CF39 8SR. Byddan nhw'n sicr o dderbyn croeso cynnes, a lle i ymlacio a gwefru eu dyfeisiau symudol. Bydd gweithgareddau ac eitemau cynhesu dros y Gaeaf ar gael hefyd, yn ogystal â disgled o de a byrbryd mewn rhai llyfrgelloedd.              

Bwriad Canolfannau Croeso yn y Gaeaf yw bod yn fannau mewn cymunedau lleol lle mae modd i bobl ddod o hyd i amgylchedd diogel, hygyrch a chynnes yn ystod y dydd.

Bydd y canolfannau'n cynnig;

  • Lluniaeth a byrbrydau (o leiaf) ond efallai byddan nhw'n cynnig pryd mwy sylweddol lle bo hynny'n berthnasol neu'n bosibl.
  • Gwasanaethau cyngor a chymorth i’r rhai sy’n mynd, er enghraifft cyngor a chymorth ar faterion ariannol, iechyd a lles neu hygyrchedd digidol.
  • Gweithgareddau megis ymarfer corff, neu weithgaredd celfyddydol a diwylliannol (yn amodol ar leoliad ac argaeledd).

Bydd cynnig pob canolfan yn amrywio. 

Mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn gweithio mewn partneriaeth â'r sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a phartneriaid cymunedol i asesu a deall anghenion lleol, y ddarpariaeth bresennol ac i ddylunio a darparu atebion ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Dyma restr o Ganolfannau Croeso yn y Gaeaf sydd ar agor yn Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd:

Cysylltwch â'r Ganolfan Croeso yn y Gaeaf yn uniongyrchol am eu horiau agor a'r hyn y maen nhw'n ei gynnig. (Sylwer bod modd i rai gweithgareddau/amseroedd fod yn benodol i blant, teuluoedd, pobl hŷn neu bobl ag anableddau er enghraifft).

Rhondda

Gosen Christian Centre 31 Bute Street, Treorchy, CF42 6BS 07707 773857
Grandma’s Tea Room and Pantry  Grandma's Tea Room and Pantry, 56, Hannah Street, Porth, CF39 9RA 01443 281848
Holy Trinity Church, Tylorstown Holy Trinity Church, East Road, Tylorstown, Ferndale, CF43 3DB 07717 496830
Hope Church Rhondda Hope Church Rhondda, Units 1-2 Dunraven Street, Tonypandy, CF40 1AN 07942 381836
Mens Shed Treorchy The Arts Surgery, BTCV First Floor Rear Of 1 And 2, Wyndham Street, Tynewydd, Treherbert, CF42 5BT 07867 767400
Pontygwaith Community Centre Pontygwaith Community Centre, 99, Llewellyn Street, Pont-Y-Gwaith, Ferndale, CF43 3LD 01443 757888
Providence Community Church Providence Church, Trafalgar Terrace, Ystrad, RCT, CF41 7RS 07889 418827
Reinvented Solutions Ltd Community Hall, Former Pentre Primary School, Upper Alma Place, Pentre, CF41 7DG 01443 431710
Spectacle Theatre Ltd  The Factory Welsh Hills Works, Jenkin Street, Porth, CF39 9PP 07900 493691
Fern Partnership Ferndale Hwb, Nursery The Fern Partnership, North Road, Ferndale, CF43 4PS 01443 570021
Fern Partnership Maerdy Hub, North Terrace, Maerdy, CF43 4DJ 01443 570021
Valleys Kids Soar Centre (aka The Bike Club) Penygraig Community & Family Hub, 1 Cross Street, Pen-Y-Graig, Tonypandy, CF40 1LD 01443 420870
Waun Wen Families Waun Wen Community Recreation Centre, Rhiwgarn Road, Trebanog, Porth, CF39 9LX 01443 688133
Manage Money Wales C.I.C. The Factory Welsh Hills Works, Jenkin Street, Porth, CF39 9PP (Go through main door and turn right) info@managemoneywales.co.uk
Mothers Matter C.I.C Unit 2, Crown Buildings,Tonypandy. CF40 1QF Info@mothersmattercic.co.uk
Pentre Comrades Club  Comrades Of The Great War Club 55, Albert Street, Pentre, CF41 7JX Focusfox1213@yahoo.co.uk
Ystrad Old Age Pensioners Association 2 ,Tyntyla Road, Pentre, Ystrad, Rhondda CF41 7SF. ystradoldage@gmail.com
The Rock Community Church  The Rock Community Church And Foodbank, High Street, Gilfach-Goch, CF39 8SH rockcomchurch@gmail.com
RHA Wales 97B Dunraven Street, CF40 1AR getinvolved@rhawales.com
St John’s Porth Newydd St Johns Church Hall, Belmont Terrace, Glynfach, Porth, CF39 9LB milesgwen93@gmail.com
St. Barnabas Church Gilfach Goch St. Barnabas Church, High Street, Gilfach Goch, Rct, CF39 8SN pdavidjohn3@aol.com
New Life Community Church New Life Community Church, Mill Street, Tonyrefail , Porth, CF39 8AB nlcctonyrefail@hotmail.com
Friends of Wattstown Memorial Park Workers Gallery, 99, Ynyshir Road,  Porth, CF39 0EN.

wattstownmemorialpark@gmail.com

01443 682024

Yr Efail Community Group Tonyrefail Community School, Gilfach Road, Tonyrefail, CF39 8HG

alison.jones@tcs.cymru 

01443 678103

 

 Tylorstown Rugby Football Community Club  Tylorstown Rugby Club, Penrhys Road, Tylorstown, RCT, CF41 7SH  

Tylorstownrfcc22@gmail.com

07917 532729

Valleys Kids - Penyrenglyn Community and Family Hub Penyrenglyn Community And Family Hub 53-56, Corbett Street, Treherbert, CF42 5ET

caroline@valleyskids.org

01443 420870

Valleys Kids - The Old Library Cafe and Shop The Old Library Shop And Cafe, Tylacelyn Road, Penygraig, Tonypandy, CF40 1LA

vickythomas@valleyskids.biz

01443 420870

Valleys Kids - The Factory The Factory Welsh Hills Works, Jenkin Street, Porth, CF39 9PP

anneculverhousevans@valleyskids.biz

01443 420870

Valley Veterans Ton & Gelli Community Centre, Dinam Park, Ton Pentre, CF41 7DX

 

secretary@valleyveterans.org

 

07909 630861

 

Cynon

Enw'r sefydliadCyfeiriadManylion cyswllt
Abercwmboi Institute Abercwmboi institute and social club, Bronallt Terrace, Abercwmboi, Aberdare, CF44 6BP (down the steps) 07508 730835
Cornerstone Church, Cwmbach  Cornerstone Stone Church 2 Sion Terrace, Cwm-Bach, Aberdare, CF44 0AS

contact@cynonvalleychurch.com  Lynlib999@hotmail.com 

07577 738749   

Cynon Valley Church Cynon Valley Church (Former Community Link Building), 368, Fernhill, Mountain Ash, CF45 3EW

samjohnson@cynonvalleychurch.com

01443 479306

 

Penywaun Community centre  Penywaun Community Centre, Gwladys Street, Pen-Y-Waun, Aberdare, CF44 9DE

07500 116659

07500 831677

Ray of Light Cancer Support Green Valley Centre ,Park Rd, Abercynon, Mountain Ash CF45 4SP 07971 349703
St Donat's Church St Donat's Church, Aberdare Road, Carnetown, Abercynon, CF45 4NY 07944 056335
The Cwm-unity BBB @ Cwmaman Primary School Cwmaman Primary School, Glanaman Road, Cwmaman, Aberdare, CF44 6LA 01685 661001
Friends of Abercwmboi Cap-Coch Inn , John Street , Abercwmboi, Aberdare, CF44 6BN  Julie.cook@rctcbc.gov.uk
Lee Gardens Pool Penrhiwceiber Old Age Centre, Penrhiwceiber, CF45 3YT leegardenspool@yahoo.co.uk
Cynon Valley Organic Adventures  Green Valley Centre , Abercynon , Mountain Ash, Mountain Ash, CF45 4UY Janiswerrett@gmail.com
Oasis Pantry at Oasis House Oasis House, Heol Bryn Gwyn, Pen-Y-Waun, Aberdare, CF44 9HB its4carolyn@googlemail.com
St Margaret's Church Aberaman  St Margaret's Church , Clifton Cresent, Aberaman, CF44 6RT. frmatthewgibbon@outlook.com
Penderyn Community Centre  Penderyn Community Centre, Pontpren,  , Penderyn, CF44 9JN  penderyncommunity@hotmail.co.uk
Signposted Cymru  Cynon Linc Offices, Seymour Street, Aberdare, CF44 7BD darren@signpostedcymru.com
Aberdare Cricket Club - Ynys View Community Hub  Aberdare Cricket Club Michael Sobell Sports Centre, Ynys Road, Aberdare, CF44 7RP Aberdarecricketclub@gmail.com
Hirwaun Village Hall Hirwaun Village Hall, High Street, Hirwaun, CF44 9SL office@hirwaunandpenderyncc.org.uk
Bryncynon Community Revival Strategy The Feel Good Factory, Abercynon Road, Ynysboeth, Mountain Ash, CF45 4XZ ninafinnigan@bryncynonstrategy.org.uk
A.S.D. Rainbows Perthcelyn Community Centre, Perthcelyn, Mountain Ash, CF45 3RJ evansadele50@gmail.com
Cynon Linc Cynon Linc, Seymour Street, Aberdare, CF44 7BD

www.cynonlinc.org.uk

reception@cynonlinc.org.uk

01685 705860

Taf

Enw'r sefydliadCyfeiriadManylion cyswllt
Cafe 50 Pontyclun Community And Day Centre, Heol-Yr-Orsaf, Pontyclun, CF72 9EE 01443 238500
Capel Farm Community Resource Centre Capel Farm Community Resource Centre, Heol Ty Llwyd, Tonyrefail, CF39 8LW 07977 543414
Coedpenmaen Community Church Coedpenmaen Community Church, Coedpenmaen Road, Trallwn, Pontypridd, CF37 4LP 07816 406595
Hope Christian Community. Temple Baptist Church, High Street, Graig, Pontypridd, CF37 1QP 07846 994916
Lighthouse Project Tonyrefail Community Centre, Prichard Street, Tonyrefail, CF39 8PA 07503 189746
Llanharan Community Development Project Llanharan Drop In Centre, Bridgend Road, Llanharan, CF72 9RD 01443 229723
Llanharan Recreation Ground Trust  Llanharan Welfare Hall, Bridgend Road, Llanharan, CF72 9RA 07760 162077
Llantrisant & District 50+ Forum Pontyclun Institute and Athletic Club, Castan Road, Pontyclun, CF72 9EH

ypeters@btinternet.com

07878 015744

Taff’s Well & Nantgarw Community Hub  Taff’S Well & Nantgarw Community Hub , Cardiff Rd , Taff’s Well , CF157PR (next door to Little Friends Nursery)

thehub1@outlook.com

07936 168267 

Wales Council for Deaf People Office Glenview House, Court House Street, Graig, Pontypridd, CF37 1JY 01443 485687
Ynysybwl Regeneration Partnership Ynysybwl Regeneration Partnership (downstairs office), 20 Windsor Place, Ynys-Y-Bwl, Pontypridd, CF37 3HR

hayley@yrp.wales

01443 799365 

St Luke's Church  St Luke's Church, Cardiff Road, Rhydyfelin, CF37 5HL rachelcampbell@cinw.org.ok
Little Lounge  Cilfynydd Community Centre, Cilfynydd Road, Cilfynydd, Pontypridd, CF37 4NR Pontylittlelounge@gmail.com
Young at Heart Hawthorn Hawthorn Leisure Centre, Fairfield Lane, Hawthorn, Pontypridd, CF37 5LN Susanwilson1952@yahoo.co.uk
Tabor Baptist Church  Tabor Baptist Church , The High Street , Llantrisant , CF72 8BR alovebrazil@gmail.com
Bethel Baptist Church Bethel Baptist Church Centre, Heol Miskin, Pontyclun, CF72 9AJ

church@bethelpontyclun.org

Pontypridd Men`s Shed Taff Meadow,Community Centre, Broadway Treforest Pontypridd, CF37 1DB. bothy@mail.com
Glyncoch Community Regeneration Ltd Glyncoch Community Centre, Clydach Close, Glyn-Coch, Pontypridd, CF37 3DA Lyndongcr@gmail.com
Ynysybwl community centre  Ynysybwl Community Day Centre, Windsor Place, Ynys-Y-Bwl, Pontypridd, CF37 3HR aellis3180@aol.com
Salem Baptist Church, Tonteg Salem Baptist Chapel, Salem Lane, Church Village, CF381PT contactsalemtonteg@gmail.com
Inspirational Futures & Role Play Lane Collaboration  Role Play Lane, Unit 1B,, Newtown Industrial Estate, , Llantwit Fardre , Rct , CF38 2EE visitsatroleplaylane@gmail.com
Newydd Housing Association Hapi Hub C/O Newydd Housing Association, Trem Y Cwm, Masefield Way, Rhydyfelin, CF37 5HQ

lisa.voyle@newydd.co.uk

07501 466690

Llantrisant Ministry Area Llantrisant Church Hall, Swan Street, Old Town, Llantrisant, CF72 8ED

llanoffice@llan.org.uk

01443 239058

Pontypridd Town Council Pontypridd Town Council Civic Offices 133, Berw Road, Pontypridd, CF37 2AB. (In the Museum)

Helen.williams@pontypriddtowncouncil.gov.uk

07747 834582

Valleys Kids - Rhydyfelin Community and Family Hub Rhydyfelin Community Centre, Duffryn Road, Rhydyfelin, CF37 5RW

 

erika@valleyskids.biz

 

 01443 420870