Mae’r wybodaeth ddiweddaraf a sefyllfa’r gwasanaethau wedi’u nodi isod.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein cyfrifon Twitter a  Facebook 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.