Yn ystod Gwyliau Banc a thywydd garw, byddwn ni’n diweddaru’r dudalen yma gydag unrhyw newidiadau i wasanaethau. 

Y nepwyddion diweddaraf ynghylch y Coronafeirws (COVID-19):

Wrth i ni gymryd camau gweithredu i leihau haint y Coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu ymhellach, byddwn ni’n ceisio rhannu’r newyddion diweddaraf i drigolion am argaeledd gwasanaethau’r Cyngor ac os oes rhaid eu cwtogi neu’u cau a phryd, a hynny drwy ddolen y dudalen isod.

I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar Twitter a ‘hoffi’ ein tudalen Facebook.    

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.