Mae Canolfannau Cymuned RhCT ar gau i'r cyhoedd. Bydd canolfannau sy'n cynnig gwasanaeth gofal plant cofrestredig Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) yn aros ar agor, lle mae modd gwneud hynny.

Bydd rhagor o fanylion am ganolfannau a oedd yn darparu mynediad at fanc bwyd/Food Cloud yn dilyn maes o law.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.