Skip to main content
Hafan>Trigolion>Argyfyngau, Diogelwch a Throseddau>Information for Residents Coronavirus

Y Coronafeirws (COVID-19) – yr wybodaeth a chyngor diweddaraf

Diweddarwyd 8/07/2020 - 12:00

Bydd canolfan alwadau'r Cyngor yn cael ei defnyddio at ddibenion gwahanol er mwyn ymateb i'r Coronafeirws. Dylai pobl gysylltu â'r Cyngor ynglŷn â cheisiadau hanfodol/brys yn unig. Rhaid i ni ganolbwyntio ar flaenoriaethu ein holl wasanaethau er mwyn ymateb i'r Coronafeirws. Fydd safonau arferol y Cyngor o ran ymateb ddim yn berthnasol dan yr amgylchiadau hyn.


Datganiad diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru am y Coronafeirws (COVID-19)

 

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar Twitter a’n hoffi ni ar Facebook 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau