Skip to main content
Hafan>Trigolion>Argyfyngau, Diogelwch a Throseddau>Information for Residents Coronavirus

Y Coronafeirws (COVID-19) – yr wybodaeth a chyngor diweddaraf

Diweddarwyd 31/03/20 - 14:20

Bydd canolfan alwadau'r Cyngor yn cael ei defnyddio at ddibenion gwahanol er mwyn ymateb i'r Coronafeirws. Dylai pobl gysylltu â'r Cyngor ynglŷn â cheisiadau hanfodol/brys yn unig. Rhaid i ni ganolbwyntio ar flaenoriaethu ein holl wasanaethau er mwyn ymateb i'r Coronafeirws. Fydd safonau arferol y Cyngor o ran ymateb ddim yn berthnasol dan yr amgylchiadau hyn.

Rydyn ni'n annog unrhyw drigolion sydd eisiau bod o gymorth i'r gymuned leol a helpu'r unigolion mwyaf agored i niwed i gofrestru ar-lein yma www.rctcbc.gov.uk/volunteer. Fel arall, ffoniwch y Cyngor ar y rhif isod.

Datganiad diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru am y Coronafeirws (COVID-19)

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar Twitter a’n hoffi ni ar Facebook 

Gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor sydd wedi cael eu heffeithio yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19):

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau