O 6 Ebrill ymlaen, bydd darpariaeth frys Prydau Ysgol Am Ddim y Cyngor ar gyfer rheini/gwarcheidwaid cymwys yn newid i drosglwyddiadau banc.

Mae’r drefn yma wedi disodli’r system pecyn bwyd a oedd ar waith tan ddydd Gwener, 3 Ebrill – ac a oedd yn gofyn i bob rhiant/gwarcheidwad ailgyflwyno cais. Cafodd y newid yma ei wneud oherwydd y newid yn y galw yn ystod y cyfnod yma.  

Mae’r Cyngor wedi ysgrifennu at bob rhiant/gwarcheidwad cymwys i esbonio sut y bydd modd ailgyflwyno cais. Mae rhagor o fanylion yma. 

Gan ddechrau gyda’r taliad cyntaf ddydd Llun, 6 Ebrill, bydd arian parod yn cael ei drosglwyddo i gyfrifon banc y rhieni/gwarcheidwaid cymwys hynny sydd wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau. Mae modd hawlio £3.90 y diwrnod ar gyfer disgyblion cymwys yn Rhondda Cynon Taf – sy’n dod i £19.50 yr wythnos. Bydd y taliadau yn cael eu gwneud yn wythnosol, ar ddydd Llun. 

Mae’r taliadau yma yn lle Prydau Ysgol Am Ddim ac mae disgwyl i rieni/warcheidwaid ddefnyddio’r arian er budd eu plant cymwys. 

Hoffech chi ragor o fanylion am y ddarpariaeth yma neu wybodaeth am sut i wneud cais? Anfonwch neges e-bost: FSMCV19@rctcbc.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.