Skip to main content

Y Coronafeirws (COVID-19) - yr wybodaeth a chyngor diweddaraf

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 yn parhau i fod ar waith ledled Cymru gyfan, gyda rhai newidiadau o 13 Mawrth. Darllenwch ragor.

Byddwch yn effro i'r ffaith bod gwasanaethau'n debygol o gael eu cynnal yn wahanol fel bod modd cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol a rheoliadau eraill.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ni ar Facebook 

 

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau