Skip to main content

Y Coronafeirws (COVID-19) - yr wybodaeth a chyngor diweddaraf

O ganlyniad i'r duedd barhaus o gynnydd yn nifer yr achosion positif o COVID-19 ledled Rhondda Cynon Taf a Chymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o fesurau 'cyfnod atal byr' y mae RHAID i drigolion eu dilyn i helpu i atal y feirws rhag lledaenu pellach.

Byddwch yn effro i'r ffaith bod gwasanaethau'n debygol o gael eu cynnal yn wahanol fel bod modd cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol a rheoliadau eraill.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ni ar Facebook 

 

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau