Wrth i gyfyngiadau symud oherwydd Covid-19 gael eu llacio gan Lywodraeth Cymru mewn ffordd bwyllog, mae adroddiad wedi'i lunio sy'n rhoi'r diweddaraf o ran y camau sydd wedi'u cymryd gan y Cyngor o ganlyniad i argyfwng cenedlaethol COVID-19.

Gweld y crynodeb a gafodd ei gyflwyno i'r Cabinet o'r Cynlluniau Adfer Gwasanaethau arfaethedig a rhestr o'r gwasanaethau allai ailagor o fewn y 6-8 wythnos nesaf wrth i gyfyngiadau symud gael eu llacio.

Gweld Adroddiad y Cabinet ar Sefyllfa Covid-19 yng Nghynllun Adfer RhCT

 

 

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.