Skip to main content

Cymorth 'prydau Ysgol am Ddim' i deuluoedd disgyblion cymwys

Coronafeirws (Covid-19) – Cymorth ‘prydau Ysgol am Ddim’ i deuluoedd disgyblion cymwys

Yn unol â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru, o ddydd Llun 12 Ebrill roedd disgwyl i bob disgybl ddychwelyd i'r ysgol yn dilyn gwyliau'r Pasg. Daeth taliadau prydau ysgol am ddim i ben o'r dyddiad yma, gan fod darpariaeth prydau bwyd ar gael yn yr ysgol. Mae Cofrestrau Ysgol yn cael eu defnyddio i nodi disgyblion cymwys y mae'n ofynnol iddyn nhw 'hunanynysu' o'r cyfnod yma, a bydd cymorth Prydau Ysgol Am Ddim o £3.90 y dydd yn cael ei dalu i gyfrifon banc drwy System Glirio Awtomataidd y Banciau (‘BACS’).

Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13

Bydd taliadau BACS yn cael eu gwneud i rieni/warcheidwaid sy'n gyfrifol am ddisgyblion ym mlynyddoedd 11 a 13 yn ystod y cyfnod ynad yw’n ofynnol iddyn nhw fynd i’r ysgol yn ystod ail hanner tymor yr haf 2021. Bydd taliadau sy'n ymwneud â'r wythnosau sy'n cychwyn ar 7, 14 a 21 Mehefin yn cael eu gwneud yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn ar 21 Mehefin, a bydd taliadau wythnosol yn cael eu gwneud wedi hynny. Bydd y taliadau yma'n parhau tan ddiwedd cyfnod gwyliau haf 2021 yr ysgol.

Gwyliau Ysgol

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi sicrhau bod cyllid ar gael, £19.50 yr wythnos (£3.90 y dydd) fesul pob disgybl, i wneud yn siŵr bod darpariaeth prydau ysgol am ddim ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol, hyd at wyliau'r Pasg, 2022. Yn unol â hynny, bydd taliadau BACS yn parhau i gael eu gwneud trwy gydol y gwyliau ysgol.

Bydd taliadau ar gyfer haf 2021 yn cael eu gwneud fel a ganlyn:

Wythnos yn dechrauDydd LlunNifer oDdiwrnodau GwyliauTaliadau yn cael ei wneud arYr wythnos yn dechrau

19/07/2021

3

26/07/2021

26/07/2021

5

26/07/2021

02/08/2021

5

02/08/2021

09/08/2021

5

09/08/2021

16/08/2021

5

16/08/2021

23/08/2021

5

23/08/2021

30/08/2021

3

23/08/2021

Bydd taliad ar gyfer yr 8 diwrnod rhwng dydd Mercher 21 Gorffennaf a dydd Gwener 30 Gorffennaf yn cael ei wneud yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 26 Gorffennaf. Bydd y taliadau gyfwerth â £31.20 ar gyfer bob disgybl.

Bydd taliad ar gyfer yr 8 diwrnod rhwng dydd Llun 23 Awst a dydd Mercher 1 Medi yn cael ei wneud yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 23 Awst. Bydd taliad p £31.20 ar gyfer bob disgybl.