Coronafeirws (Covid-19) – Cymorth ‘prydau Ysgol am Ddim’ i deuluoedd disgyblion cymwys

Wythnos yn dechrau 14 Rhagfyr

Cafodd taliad BACS o £3.90 ei dalu bob dydd am bob absenoldeb oedd yn gymwys. (Dyw dyddiadau cau'r ysgol o ganlyniad i ddiwrnodau HMS yn ystod y cyfnod yma ddim wedi'u cynnwys).

Cafodd taliad yr wythnos yma, ar gyfer y disgyblion ar gofrestr yr ysgol sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim ei dalu i gyfrifon banc ar 11 Ionawr.

Wythnosau'n dechrau 4, 11 a 18 Ionawr

Yn unol â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru, bydd ysgolion ar agor i ddisgyblion sy'n agored i niwed a disgyblion sy'n blant i weithwyr hanfodol yn unig.  

Bydd taliadau BACS o £3.90 y dydd yn cael eu talu i bob disgybl sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim gan fod addysg wedi symud ar-lein.

Bydd taliad BACS ar gyfer y tair wythnos sy'n dechrau ar 4, 11 a 18 Ionawr yn cael ei dalu tua 14 Ionawr.

Wythnos yn dechrau 25 Ionawr

Bydd taliad BACS o £3.90 y dydd yn parhau i gael ei dalu, a bydd yn cael ei dalu o gwmpas dydd Llun 25 Ionawr.

Wedi hynny, bydd y taliadau cymorth prydau ysgol am ddim yn cael eu talu tua bob ddydd Llun, tan fod Llywodraeth Cymru wedi adolygu'r sefyllfa a tan fod disgyblion cymwys yn gallu dychwelyd i'r ysgol.

Os byddwch chi'n derbyn taliad nad ydych chi'n gymwys i'w dderbyn, bydd angen i chi ei dalu yn ôl i'r Cyngor.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.