Coronafeirws (Covid-19) – Cymorth ‘prydau Ysgol am Ddim’ i deuluoedd disgyblion cymwys

Wythnos 29 Mawrth i 2 Ebrill (Gwyliau'r Pasg)

Ar gyfer yr wythnos yma o wyliau, bydd taliad uniongyrchol yn cael ei wneud i gyfrifon banc ar neu o gwmpas dydd Llun 29 Mawrth, gwerth £3.90 y dydd (£19.50 am yr wythnos), i bob disgybl sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Wythnos 5 i 9 Ebrill (Gwyliau'r Pasg)

Ar gyfer yr wythnos yma o wyliau, bydd taliad uniongyrchol yn cael ei wneud i gyfrifon banc ar neu o gwmpas dydd Mawrth 6 Ebrill, gwerth £3.90 y dydd (£19.50 am yr wythnos), i bob disgybl sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Yn unol â chyhoeddiad Llywodraeth Cymru, o ddydd Llun 12 Ebrill bydd pob disgybl yn dychwelyd i'r Ysgol yn dilyn gwyliau'r Pasg.  Bydd taliadau prydau ysgol am ddim yn dod i ben o'r dyddiad yma, gan y bydd darpariaeth prydau bwyd ar gael yn yr ysgol.  Defnyddir Cofrestrau Ysgol i nodi disgyblion cymwys sy'n cael cais i 'hunanynysu' yn ystod yr wythnos yma, a thelir taliad cymorth Prydau Ysgol Am Ddim o £3.90 y dydd i gyfrifon banc ar 26 Ebrill, neu o gwmpas y dyddiad hwnnw. Wedi hynny, bydd unrhyw ddisgyblion cymwys sy'n gorfod 'hunanynysu' bob wythnos yn derbyn y gefnogaeth ar sail taliadau tebyg.