Skip to main content

Cymorth 'prydau Ysgol am Ddim' i deuluoedd disgyblion cymwys

Gwyliau’r Haf 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod teuluoedd yn derbyn taliad o £19.50 yr wythnos (£3.90 y dydd) fesul disgybl cymwys, i sicrhau bod darpariaeth prydau ysgol am ddim ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol hyd at ddiwedd yr haf, 2022.

Bydd gwyliau’r haf yn para chwe wythnos ac yn dechrau ar 25 Gorffennaf. Bydd Tymor yr Hydref yn dechrau ddydd Llun 5 Medi.

Cyfnod

Dyddiad y taliad

£

25 Gorffennaf – 5 Awst

25 Gorffennaf

39.00

8 Awst – 19 Awst

8 Awst

39.00

22 Awst – 2 Medi

22 Awst

39.00

Bydd taliadau BACS yn cael eu prosesu mewn tri rhandal yn ystod y gwyliau.