Skip to main content

 

O ganlyniad i'r duedd barhaus o gynnydd yn nifer yr achosion positif o COVID-19 ledled Rhondda Cynon Taf a Chymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o fesurau 'cyfnod atal byr' y mae RHAID i drigolion eu dilyn i helpu i atal y feirws rhag lledaenu pellach.

Bydd y cyfyngiadau yn dod i rym o 6pm ar 23/10/2020.Gweld y newidiadau gwasanaethau isod:

Yr Wybodaeth Diweddaraf am Wasanaethau

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau