Mae’r cynllun yn cael ei estyn o 1 Tachwedd.

Bydd y grant cyntaf yn berthnasol i gyfnod o 3 mis o ddechrau mis Tachwedd hyd ddiwedd mis Ionawr.

Bydd CThEM yn darparu grant trethadwy ar gyfer 40% o’r elw misol cyfartalog ar fasnachu. Taliad unigol fydd hwn ar gyfer gwerth 3 mis o elw, ac ni fydd yn fwy na £3,750.

Bydd yn rhaid i chi gadarnhau i CThEM yr effeithiwyd ar eich busnes yn negyddol.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig ar gael ar GOV.UK.