Bydd y grantiau datblygu busnes ar agor i fusnesau o bob maint.
  • Bydd microfusnesau (sy’n cyflogi rhwng 1 a 9 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £10,000 cyn belled â’u bod yn buddsoddi o leiaf 10% o’u cyllid cyfatebol eu hunain. Ar gyfer microfusnesau Twristiaeth a Lletygarwch a'r microfusnesau hynny sy'n gorfod cau oherwydd y Cyfnod atal, bydd disgresiwn ar gyfer dyfarnu grant o hyd at 100%;
  • Bydd busnesau bach a chanolig (sy’n cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £150,000. Bydd gofyn i fusnesau bach (hyd at 50 o weithwyr) fuddsoddi o leiaf 10% o’u cyllid cyfatebol eu hunain, Ar gyfer busnesau bach a chanolig Twristiaeth a Lletygarwch a'r busnesau bach a chanolig hynny sy'n gorfod cau oherwydd y Cyfnod atal, bydd disgresiwn ar gyfer dyfarnu grant o hyd at 100%;
  • Bydd busnesau mawr (sy’n cyflogi 250+ o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £200,000 ar yr amod eu bod yn buddsoddi o leiaf 50% o gyllid cyfatebol eu hunain.

Bydd y gronfa grant ar agor ar gyfer ceisiadau ar 28 Hydref 2020 ac yn parhau i fod ar agor tan 25 Tachwedd neu hyd nes y bydd arian wedi'i ymrwymo'n llawn

Defnyddiwch yr adnodd hwn i wirio a ydych chi’n gymwys i gael grant Datblygu Busnes cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd.