Mae'r Cynllun Cadw Swyddi yn helpu cyflogwyr gyda chynllun PAYE i dalu costau staff.

Gall cyflogwyr gael help os na allant redeg eu busnes neu os nad oes gwaith i’r cyflogeion oherwydd y coronafeirws. Os oes cyflogeion wedi cael eu gofyn i stopio gweithio, gellir eu cadw ar y gyflogres. 

Gallai cyflogeion gael 80% o’u cyflog, hyd at uchafswm misol o £2,500.

Mae mwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i hawlio am y Cynllun Cadw Swyddi ar GOV.UK