Skip to main content

Cymorth a Chyngor i Fusnesau

Amrywiaeth o gyngor a chanllawiau ar sut i weithredu'n ddiogel gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â sefydliadau dibynadwy eraill, er mwyn cefnogi eich busnes, a diogelu gweithwyr a chwsmeriaid.

Mae gan Busnes Cymru ystod gynhwysfawr o gymorth a chanllawiau'r gweithle i fusnesau, er mwyn i chi fedru ailagor yn ddiogel, parhau i weithredu, ac amddiffyn eich gweithwyr a'ch cwsmeriaid.

Defnyddiwch yr adnodd darganfod cymorth i fusnesau i weld pa gymorth sydd ar gael i chi a'ch busnes. Mae cymorth ar gael i gyflogwyr a phobl hunangyflogedig, gan gynnwys unig fasnachwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau cyfyngedig. Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael benthyciadau, rhyddhad treth, gohirio TAW a grantiau arian parod, p'un a yw eich busnes ar agor neu ar gau.

Cyngor ar gyfer busnesau yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch cyflwyno cyfyngiadau lleol ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf..

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau