Skip to main content

Cymorth a Chyngor i Fusnesau

Amrywiaeth o gyngor a chanllawiau ar sut i weithredu'n ddiogel gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â sefydliadau dibynadwy eraill, er mwyn cefnogi eich busnes, a diogelu gweithwyr a chwsmeriaid.

 Bydd hyn yn cynorthwyo busnesau ac yn cyfrannu at greu amgylchedd diogel er mwyn annog pobl i ddychwelyd i'r stryd fawr.

Defnyddiwch yr adnodd darganfod cymorth i fusnesau i weld pa gymorth sydd ar gael i chi a'ch busnes. Mae cymorth ar gael i gyflogwyr a phobl hunangyflogedig, gan gynnwys unig fasnachwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau cyfyngedig. Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael benthyciadau, rhyddhad treth, gohirio TAW a grantiau arian parod, p'un a yw eich busnes ar agor neu ar gau.

restrictions for Businesses in RCT

Cyngor ar gyfer busnesau yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch cyflwyno cyfyngiadau lleol ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf..

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Mae'r Cynllun Cadw Swyddi yn helpu cyflogwyr gyda chynllun PAYE i dalu costau staff.

Mae’r cyflwyniad gan y llywodraeth Cymru ynglŷn ar gyfarpar diogelu personol i gyrwyr tacsis wedi cael effaith positif yn Cymru. 

 Bydd y grantiau datblygu busnes ar agor i fusnesau o bob maint.

Bydd CThEM yn darparu grant trethadwy ar gyfer 40% o’r elw misol cyfartalog ar fasnachu.

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau