Skip to main content

Cymorth a Chyngor i Fusnesau

Amrywiaeth o gyngor a chanllawiau ar sut i weithredu'n ddiogel gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â sefydliadau dibynadwy eraill, er mwyn cefnogi eich busnes, a diogelu gweithwyr a chwsmeriaid.

Mae gan Busnes Cymru ystod gynhwysfawr o gymorth a chanllawiau'r gweithle i fusnesau, er mwyn i chi fedru ailagor yn ddiogel, parhau i weithredu, ac amddiffyn eich gweithwyr a'ch cwsmeriaid.

Defnyddiwch yr adnodd darganfod cymorth i fusnesau i weld pa gymorth sydd ar gael i chi a'ch busnes. Mae cymorth ar gael i gyflogwyr a phobl hunangyflogedig, gan gynnwys unig fasnachwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau cyfyngedig. Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael benthyciadau, rhyddhad treth, gohirio TAW a grantiau arian parod, p'un a yw eich busnes ar agor neu ar gau.

restrictions for Businesses in RCT

Cyngor ar gyfer busnesau yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch cyflwyno cyfyngiadau lleol ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf..

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Mae'r Cynllun Cadw Swyddi yn helpu cyflogwyr gyda chynllun PAYE i dalu costau staff.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol o roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr.

 Bydd y grantiau datblygu busnes ar agor i fusnesau o bob maint.

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau