Amrywiaeth o gyngor a chanllawiau ar sut i weithredu'n ddiogel gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â sefydliadau dibynadwy eraill, er mwyn cefnogi eich busnes, a diogelu gweithwyr a chwsmeriaid.

Mae'r pecynnau cymorth hyn wedi'u cynllunio i gefnogi cymaint o economi Cymru â phosibl, ac maent yn canolbwyntio'n bennaf ar ddarparu cymorth ariannol i fusnesau.

Defnyddiwch yr adnodd darganfod cymorth i fusnesau i weld pa gymorth sydd ar gael i chi a'ch busnes. Mae cymorth ar gael i gyflogwyr a phobl hunangyflogedig, gan gynnwys unig fasnachwyr a chyfarwyddwyr cwmnïau cyfyngedig. Efallai y byddwch chi'n gymwys i gael benthyciadau, rhyddhad treth, gohirio TAW a grantiau arian parod, p'un a yw eich busnes ar agor neu ar gau.

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.