question-mark

Mae CERi yn asiant rhithwir sydd wedi ei hyfforddi gan staff y GIG ac aelodau’r cyhoedd yn ardal Cwm Taf Morgannwg i ateb cwestiynau cyffredinol sydd gyda chi am COVID-19 Mae CERi yma i chi 24/7 i'ch helpu i gael y cymorth a'r cyngor cywir.

Pan fyddwch chi’n defnyddio CERi, caiff yr holl wybodaeth ei phrosesu gan wasanaeth GIG 111 Cymru.