Mae'r Cyngor yn cynnig Rhaglen Gofal Plant a Gweithgareddau'r Haf mewn saith lleoliad rhwng dydd Mercher 22 Gorffennaf a dydd Gwener 21 Awst. Bydd yn blaenoriaethu plant sy'n agored i niwed ac yn cynnig darpariaeth i blant gweithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol, yn amodol ar argaeledd yn unig.

Darpariaeth gofal plant i blant 5-16 oed (4-19 oed mewn ysgolion arbennig)

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn unrhyw geisiadau ar gyfer y rhaglen gofal plant/gweithgareddau'r haf i blant 5-16 oed (4-19 oed mewn ysgolion arbennig) ar gyfer y cyfnod rhwng dydd Mercher, 22 Gorffennaf a dydd Gwener, 21 Awst yw 11.59pm, nos Sul, 12 Gorffennaf.

Mae ceisiadau ar gyfer y cyfnod yma wedi CAU erbyn hyn a fydd ceisiadau hwyr ddim yn cael eu derbyn.

E-bostiwch unrhyw ymholiadau ynghylch darpariaeth gofal plant i blant 5-16 oed (4-19 mewn ysgolion arbennig) i CynllunioYsgolion@rctcbc.gov.uk

Darpariaeth gofal plant i blant 0-4 oed

Caeodd Cynllun Cymorth Gofal Plant y Coronafeirws ar gyfer ceisiadau gan weithwyr allweddol ddydd Sul, 12 Gorffennaf. 

Bydd modd gwneud atgyfeiriadau ar gyfer plant sy'n agored i niwed tan ddiwedd y cynllun.

Os ydych chi'n rhiant/cynhaliwr plentyn 0-4 oed sy'n agored i niwed, gwnewch gais yma.

E-bostiwch unrhyw ymholiadau ynghylch darpariaeth gofal plant i blant 0-4 oed i CynllunioMewnArgyfwngGofalPlantaChwarae@rctcbc.gov.uk.

Dim ond hyn a hyn o leoedd gofal plant sydd.

 Dylid gofalu am blant ag anghenion meddygol sy'n bodoli eisoes gartref er mwyn sicrhau eu hiechyd a'u diogelwch.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.