Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd cyfle i ddisgyblion ddychwelyd i'r ysgol o 29 Mehefin am 4 wythnos (hyd at 27 Gorffennaf) cyn gwyliau'r haf

Bydd y disgyblion yn cael eu dysgu mewn grwpiau bach ond fyddan nhw ddim yn yr ysgol bob dydd. Dim ond traean o'r disgyblion fydd yn yr ysgol ar unrhyw adeg. Dyma gyfle i ddisgyblion weld eu hathrawon, myfyrio ar y cyfnod a dal i fyny ar eu haddysg, yn ogystal â pharatoi ar gyfer mis Medi. Bydd amgylchiadau pob plentyn yn wahanol a bydd ysgolion yn ystyried amgylchiadau teuluol unigol a dewis y rhieni ynglŷn â gadael i'w plant ddychwelyd i'r ysgol cyn yr haf.

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Mae'r ddolen isod yn cynnwys rhestr fanwl o Gwestiynau Cyffredin am ystod o bynciau - o adeiladau ysgolion, y diwrnod ysgol, arlwyo, gwisg ysgol, salwch, cludiant a gofal plant brys.

Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.