Byddwch yn effro bod nifer o achosion o goronafeirws wedi'u cadarnhau yn y DU.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio'n agos gyda gwledydd eraill y DU, Llywodraeth Cymru, y GIG ehangach yng Nghymru, ac eraill i fonitro'r achosion o goronafeirws yng ngwlad Tsieina, ac mae wedi rhoi ein hymateb sy wedi'i gynllunio ar waith.  

 

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.