At Sylw Pawb Sy'n Byw Mewn Cartref Sydd Ddim Yn Gysylltiedig â'r Prif Gyflenwad Nwy

Ydych chi'n byw mewn eiddo sydd ddim yn gysylltiedig â'r prif gyflenwad nwy neu sydd dim yn defnyddio'r prif gyflenwad nwy fel eich prif ffynhonnell wresogi?  

Mae CBSRhCT yn ceisio denu cyllid allanol o dan ‘LA flex’ a'r cynllun 'talebau cysylltiad nwy' er mwyn rhoi cymorth i drigolion gael cyllid ar gyfer eu cartrefi sydd ddim yn gysylltiedig â'r prif gyflenwad nwy neu sydd ddim yn defnyddio nwy fel eu prif ffynhonnell wresogi.

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn dysgu pa gyllid sydd ar gael i chi o ran mesurau ynni a/neu gysylltiadau nwy, cysylltwch â ni. Mae modd i chi fynegi diddordeb trwy ffonio 01443 281136

Gwybodaeth am Gynllun LA FLEX

Yn unol â Rhwymedigaeth Cwmni Ynni Llywodraeth San Steffan, mae yna rannau yn ôl disgresiwn ble mae modd i awdurdodau lleol atgyfeirio preswylwyr i gwmnïau ynni neu osodwyr yn uniongyrchol dan gynllun 'LA FLEX' (ECO Flex).

Mae modd i'r arian ddarparu mesurau arbed ynni gostyngol ac/neu eu hariannu'n llawn, yn amodol ar y lefelau ariannu a'r argaeledd.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ffoniwch y Garfan Gwresogi ac Arbed ar: 01443 281136 neu e-bostiwch gwresogiacarbed@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.