Skip to main content

Cyllid ECO 3 Flex

O dan gyllid Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni Llywodraeth y DU, mae yna ran ddewisol lle mae modd i awdurdodau lleol fynd yn uniongyrchol at gwmnïau neu osodwyr ynni er mwyn caniatáu i breswylwyr cymwys gael gafael ar gyllid ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni yn rhan o 'Gymhwyster Hyblyg' (ECO Flex).

Mae modd i'r cyllid gynnig mesurau ynni rhatach a/neu fesurau wedi’u hariannu'n llawn, yn amodol ar y lefelau ariannu ac argaeledd y gosodwyr, y cwmnïau ynni neu eu hasiantaethau. Mae modd i lefelau ariannu newid ar unrhyw adeg er bod y cyfnod ECO yn rhedeg tan fis Mawrth 2022.

Rôl yr Awdurdod Lleol yw gosod a dilysu meini prawf cymhwyster a does dim gyda ni unrhyw reolaeth dros lefelau neu argaeledd y cyllid. Rydyn ni'n effro i nifer o gwmnïau yn y farchnad sydd â chyllid ECO FLEX ar hyn o bryd ac mae modd i ni roi cyngor pellach i chi i'ch helpu i ddod o hyd i osodwr.

Mae manylion y meini prawf cymhwyster yn ein Datganiad o Fwriad.

Os ydych chi'n gymwys, mae modd i chi wneud cais ar-lein. 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch y garfan Gwresogi ac Arbed ar 01443 281136 neu e-bostiwch GwresogiacArbed@rctcbc.gov.uk

Mae’r ddogfen yma ar gael yn y Gymraeg / This document is available in Welsh.