Bydd benthyciadau di-log hyd at £25,000 ar gael cyn bo hir yn Rhondda Cynon Taf ar gyfer Perchennog/Meddiannydd sy'n ystyried gwneud gwelliannau i'r eiddo.

Mae modd i landlordiaid a buddsoddwyr sydd â diddordeb mewn benthyciadau di-log ddod o hyd i wybodaeth yma: Cynllun Troi Tai'n Gartrefi.

Bydd benthyciadau yn cael eu hystyried ar gyfer gwaith sy'n cyfrannu at gynhesu a diogelu'r eiddo yn unig.

Bydd cymhwysedd yn amodol ar Amodau a Thelerau penodol y benthyciad a byddwn ni'n cynnal gwiriadau fforddiadwyedd, credyd a risg ar gyfer pob ymgeisydd. 

 

Ffoniwch y Garfan Strategaeth a Grantiau Tai ar 01443 281118 i gael rhagor o wybodaeth. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.