Mae benthyciadau di-log hyd at £25,000 ar gael (yn amodol ar statws) yn Rhondda Cynon Taf i berchnogion, landlordiaid a datblygwyr sydd eisiau gwneud gwelliannau i’w heiddo.

Fydd benthyciadau ddim ond yn cael eu hystyried ar gyfer gwaith fydd yn helpu gwneud eiddo yn gynnes, yn saff neu’n ddiogel.

Mae cymhwystra yn amodol ar Delerau ac Amodau benthyciadau penodol a bydd pob ymgeisydd yn wynebu gwiriadau fforddiadwyedd, credyd ac asesiad risg. 

Er mwyn gwneud cais cysylltwch â Charfan Grantiau Tai’r Sector Preifat ar 01443 425725.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.