Skip to main content

Amdanom ni

 
 

Mae yna nifer o bethau i'w hystyried wrth brynu tŷ. Yn RhCT, mae modd cael grant er mwyn adnewyddu eiddo. Neu, os ydych chi'n edrych am gartref ond rydych chi'n cael trafferth prynu tŷ, mae'n bosib bydd cynllun Homestep Plus o gymorth.

Cyngor i Berchenogion Tai Gwag

Mae nifer o opsiynau ar gael i chi:

Adnewyddwch!
Mae benthyciadau di-log ar gael trwy Gynllun ‘Troi Tai'n Gartrefi’ Cymru Gallwch fenthyg hyd at £25,000 am bob tŷ (dim mwy na £150,000 i bob person sy'n gwneud cais) er mwyn adnewyddu'r tŷ gwag i'w werthu neu ei rentu. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Mae grantiau bellach ar gael i breswylwyr sy'n awyddus i adnewyddu tŷ sydd wedi bod yn wag am gyfnod hir er mwyn byw ynddo. Bydd raid i'r preswylwyr fyw yn y tŷ am o leiaf 5 mlynedd neu bydd raid iddyn nhw dalu'r grant yn ôl. Gallwch gael manylion yma.

Am ragor o wybodaeth
Os oes unrhyw bryderon gennych chi mewn perthynas â thŷ gwag neu pe hoffech chi ragor o gyngor neu wybodaeth, dyma'r manylion cyswllt:

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301
E-bost: IechydyCyhoeddaThai@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Neu drwy anfon llythyr i:

Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd
Tŷ Elái
Dwyrain Dinas Isaf,
Trewiliam,
Tonypandy
CF40 1NY