Skip to main content

Astudiaethau achos

Gwesty The Forest, 85 Wood Road, Trefforest, Pontypridd, CF37 1RJ
Addasu hen dafarndy a oedd yn wag ers mis Tachwedd 2015 a'i droi'n 5 fflat hunangynhwysol gyda 2 ystafell wely a phreswylfa gyda 3 ystafell wely.

Benthyciad Troi Tai'n Gartrefi gwerth £150,000 wedi'i dyfarnu ym mis Mehefin 2015.

Trosoledd ychwanegol y sector preifat: £191,25

The-Forest-Hotel-1
The-Forest-Hotel-2
The-Forest-Hotel-3
The-Forest-Hotel-4
The-Forest-Hotel-5
The-Forest-Hotel-6
The-Forest-Hotel-7
The-Forest-Hotel-8
Melbourne Star, John Street, Abercwmboi, Aberdâr, CF44 6BH

Gwag ers 2010. Addasu eiddo a'i droi'n 7 fflat preswyl. Roedd gan y mwyafrif o'r fflatiau 2 ystafell wely, a 2 fflat gydag un ystafell wely.

Benthyciad Troi Tai'n Gartrefi gwerth £64,000 wedi'i dyfarnu ym mis Rhagfyr 2013.

Melbourne-Star-1
Melbourne-Star-2
Melbourne-Star-3
Melbourne-Star-4
Melbourne-Star-5