Skip to main content

Grantiau Eiddo Gwag

 
 
Atgyfodwch Eich Eiddo. Ydych chi bwriadu prynu neu'n berchen ar eiddo yn Rhondda Cynon Taf sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu'n fwy?

Os felly, mae'n bosib bod hawl gennych chi gael Grant Eiddo Gwag hyd at £20,000 i gwblhau gwaith hanfodol er mwyn atgyfodi'r eiddo.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus talu cyfraniad o 15% o gostau'r gwaith ac i barhau i berchen a byw yn y tŷ am o leiaf 5 mlynedd ar ôl cwblhau'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01443 425725.