Skip to main content

Cronfa Benthyciadau 'Heb Llog' Troi Tai'n Gartrefi

 
 

Ydych chi'n berchen ar eiddo sy'n wag ar hyn o bryd? Hoffech chi adnewyddu'r eiddo er mwyn ei rentu neu'i werthu?

Mae Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi'n boblogaidd ymhlith landlordiaid a buddsoddwyr. Mae benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi gwerth £1.4miliwn wedi cael eu prosesu hyd hyn - sydd wedi darparu 61 uned llety ers 1 Ionawr 2016.

Dydy'r benthyciadau yma ddim ar gael ar gyfer perchnogion sydd am rentu neu werthu'r eiddo ar ôl cwblhau'r gwaith yn unig. Rhaid ad-dalu'r benthyciad yn llawn wrth werthu'r eiddo neu o fewn 3 blynedd os yw'r eiddo yn cael ei rentu.

Nid yw'r benthyciadau yma ar gael i berchnogion preswyl.

Mae Cynllun Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01443 425565.

welsh-government-logo-360x255