Skip to main content

Gwneud Cartrefi yn RhCT

Mae yna nifer o bethau i'w hystyried wrth brynu tŷ. Yn RhCT, mae modd cael grant er mwyn adnewyddu eiddo. Neu, os ydych chi'n edrych am gartref ond rydych chi'n cael trafferth prynu tŷ, mae'n bosib bydd cynllun Homestep Plus o gymorth.

Empty-Property-Grant

Mae grantiau eiddo gwag ar gael er mwyn gwneud defnydd o eiddo.

Home-Step-Plus

Cyfle i brynu eiddo wedi'i adnewyddu yn ardal CF37.

House-into-Homes

Ydych chi'n berchen ar eiddo sy'n wag ar hyn o bryd? Hoffech chi adnewyddu'r eiddo er mwyn ei rentu neu'i werthu?