Skip to main content

Cyfleoedd ar gyfer Prentisiaethau ar gael

Mae modd i chi weld y rhestr gyfan o swyddi gwag, disgrifiadau swyddi unigol a lleoliadau'r rolau ar ein gwefan:  Swyddi gwag

Prentisiaeth

Sawl swydd?

O ganlyniad i feini prawf Prentisiaethau, does dim modd i ni dderbyn ceisiadau gan bobl sydd eisoes wedi ennill cymhwyster tebyg ar Lefel 3 neu uwch.  Er enghraifft, os oes gennych gymhwyster Gweinyddu Busnes Lefel 3, fyddech chi ddim yn gymwys i wneud cais am rôl Gweinyddu dan Brentisiaeth.  Fodd bynnag, cewch chi wneud cais am unrhyw swydd brentisiaeth arall.  Fyddwn ni ddim yn ystyried unrhyw gais o'r fath. Mae Rhondda Cynon Taf yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

O ganlyniad i'r cyfyngiadau parhaus gyda Covid-19, mae'n bosibl y bydd y dyddiadau a'r trefniadau yma'n newid.