Pa fath o gymwysterau bydda i'n eu cwblhau ar y rhaglen? 

Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gofrestru ar gymhwyster Lefel 4 Rheoli Prosiect. Byddwch yn cael eich rhyddhau ar ddiwrnodau penodol i fynychu'r hyfforddiant. Bydd disgwyl i chi hefyd gwblhau'r holl hyfforddiant sy'n ofynnol gan Gyngor RhCT ac unrhyw ddatblygiad ychwanegol sy'n benodol i'r rôl yn ôl yr angen. 

Graddiais flynyddoedd yn ôl – ga i gyflwyno cais? 

Cewch, rydyn ni'n falch o dderbyn ceisiadau gan ymgeiswyr sy wedi bod yn y byd gwaith ers graddio. 

Ga i adborth ynglŷn â fy nghais? 

Mae adborth ar gael ar gais. 

Fyddwch chi'n cynnig swydd i fi ar ôl i fi gwblhau'r rhaglen? 

Does dim modd inni addo y byddwn ni'n cynnig swydd i chi ar ôl i chi gwblhau'r rhaglen, ond mae'r rhan fwyaf o'r swyddogion graddedig yn cael cynnig swydd. 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.