Skip to main content

Cyfleoedd i Raddedigion ar gael

Nid yw'r cynllun graddedigion ar gau

Mae modd i chi weld y rhestr gyfan o swyddi gwag, disgrifiadau swyddi unigol a lleoliadau'r rolau ar ein gwefan:  Swyddi gwag

Swydd

Swyddog Graddedig - Rheoli Prosiectau

Swyddog Graddedig - Gwasanaethau Cyfreithiol ac Eiddo

Swyddog Graddedig - Swyddog Cymorth Seilwaith TGCh

Swyddog Graddedig - Seiberddiogelwch

Swyddog Graddedig - Gwarchod Natur

Swyddog Graddedig Dros Dro - Cymorth Datblygu'r Gweithlu (Gwasanaethau Plant)

Swyddog Graddedig – Cyfrifeg

Swyddog Graddedig - Strategaeth Tai a Buddsoddi

Swyddog Graddedig - Strategaeth Tai - Digartrefedd

Swyddog Graddedig - Adfywio

Swyddog Graddedig - Peirianneg Sifil

Swyddog Graddedig - Peiriannydd Draenio

Swyddog Graddedig - Pensiynau

Swyddog Graddedig - Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned