Rydyn ni wedi cyflogi nifer o Swyddogion Graddedig eleni. Rydyn ni wrth ein boddau i ehangu’r rhaglen a chynnig y swyddi canlynol:
  • Swyddog Graddedig – Amrywiaeth a Chynhwysiant
  • Swyddog Graddedig – Iechyd Meddwl a Lles
  • Swyddog Graddedig – Iechyd yr Amgylchedd x 2

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.