Skip to main content

Grŵp Dynion

Cymerodd ein Grŵp Dynion wythnosol mewn partneriaeth â SportRCT ran mewn rhaglen 'fitbit' wyth wythnos, gan wella eu hiechyd corfforol a meddyliol.

Os hoffech ddod draw i'n grŵp Mens galwch heibio – Bore Iau 10 am – 12 pm yn Adeilad Cymunedol Darranlas, Aberpennar CF45 3PT

Neu ffoniwch Bev neu Steve ar 01443 420962 am fwy o wybodaeth.