Rydyn ni’n cynnig nifer o raglenni cymorth cyflogaeth sydd wedi'u hariannu gan grantiau ym mhob rhan o Rhondda Cynon Taf. Mae’r rhain yn cynnig cymorth a chyngor i holl drigolion y Fwrdeistref Sirol sy'n hŷn nag 16 oed ac sy'n ceisio cyflogaeth, hyfforddiant neu gyfleoedd gwirfoddoli. Mae hefyd modd derbyn cymorth i ddatblygu eich sgiliau os ydych chi eisoes mewn cyflogaeth.
Equal-Opportunities-Information
Manteisiwch ar gymorth un wrth un i wneud newidiadau cadarnhaol; boed hynny er mwyn bod yn fwy heini, manteisio ar gyfleoedd hyfforddi neu weithgareddau, ennill cymwysterau, gwirfoddoli a dod o hyd i swydd
Jobs-and-training

Cyfleoedd wedi'u hachredu a chyfleoedd heb eu hachredu i ddysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau newydd i’w rhoi ar eich CV.

Job-Vacancies
Hyfforddiant ac arweiniad un-wrth-un er mwyn eich cynorthwyo chi i gyflawni eich potensial a theimlo'n fwy parod i ddatblygu eich gyrfa.
Work-Experience

Cymorth wrthfanteisio ar gyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith yn ogystal â chysylltiadau uniongyrchol â chyfleoedd gwaith ym mhob sector

Apprenticeship-Opportunities

Cymorth wrth chwilio am swyddi a llunio CV

Cysylltu â ni:

I ofyn cwestiwn cyffredinol, cysylltwch â:

Carfan Cymorth Ganolog: Tŷ Elái, Trewiliam, RhCT, CF40 1NY
Ffôn: 01443 425761

E-bost: CAW@rctcbc.gov.uk

 

Rhaglenni wedi'u Hariannu gan Grantiau:

Rydyn ni'n darparu cymorth a chyngor ar faterion cyflogaeth yn rhan o Raglen Cymunedau am Waith a Mwy sydd wedi'i chyllido gan arian grant Llywodraeth Cymru.

info

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cymorth i bawb yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli. 

CfW+ Logo band new