Skip to main content

Grantiau sydd ar gael i Gyflogwyr

Cymorth gan yr Awdurdod Lleol

Mae modd i'r Awdurdod Lleol roi cymorth i fusnesau mewn perthynas a’r materion canlynol;

Cymorth gan Bartneriaid

Bwriwch olwg ar yr ystod o gymorth sydd ar gael gan sefydliadau partner, gan gynnwys;