Skip to main content

Recriwtio, Swyddi Gwag a Hyfforddiant sy'n berthnasol i Sector Benodol

Mae ein Swyddogion Cyswllt Cymunedau am Waith a Mwy ar gael i gefnogi busnesau lleol gyda nifer o wasanaethau AM DDIM. Mae'r gwasanaethau yma'n cynnwys
 • Recriwtio - cymorth megis mynd trwy ceisiadau, sgrinio cyn-asesiad a threfnu cyfweliadau i ymgeiswyr
 • Cyngor a chymorth cyflwyno cais ar gyfer busnesau sydd â diddordeb mewn rhaglenni cyflogaeth
 • Marchnata ar y cyfryngau cymdeithsol a gan ddefnyddio’n rhwydweithiau mewnol ac allanol
 • Gwiriadau cyflogaeth - cynnal gwiriadau y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac asesiadau llythrennedd/rhifedd
 • Hyfforddiant am ddim - hyfforddiant sy'n berthnasol i sector benodol neu drwyddedu mae modd eu teilwra er mwyn bodloni anghenion eich busnes, megis hyfforddiant cyn-cyflogaeth neu Llwybrau at Gyflogaeth

Hyfforddiant sy'n berthnasol i sector benodol

 • Diogelwch Trac Personol
 • Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu
 • Cadw warws
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Gofal (Cartref / Preswyl)
 • SIA (Diogelwch/Stiwardio)
 • Canolfannau Galwadau / Gwaith Gweinyddol
 • Cludiant (Gyrru Bws)
 • Peirianneg Sifil a Pheiriannau (e.e. Lori Ddadlwytho)
 • Manwerthu
 • Mynediad am ddim i'n gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith, hyfforddiant/mentora un wrth un er mwyn helpu eich gweithwyr sydd mewn perygl o golli ei swydd neu wella’r gallu i weithio.
 • Cymorth wrth drefnu lleoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli
 • Mae modd i'n Clybiau Gwaith Cymunedau am Waith ddarparu cymorth â ffurflenni cais a llunio CV

Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r pwyntiau uchod e-bostiwch CymorthiGyflogwyr@rctcbc.gov.uk.

Y Ganolfan Byd Gwaith

Mae gan y Ganolfan Byd Gwaith ystod o wasanaethau recriwtio i'ch helpu chi fel cyflogwr;

Mae hefyd modd ichi hysbysebu swydd gyda'r gwasanaeth ’Dod o hyd i Swydd’ (Paru Swyddi Ar-lein gynt)