Ydych chi'n rhedeg busnes neu'n gyflogwr? Mynnwch gymorth a chefnogaeth gyda grantiau busnes, recriwtio, cyllid, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol.

 

Mae cyngor ychwanegol ar gael ar ein tudalenau busnes...

A chithau'n gyflogwr, oes modd ichi gynnig Cyfleoedd Gwirfoddoli  a Lleoliadau Gwaith?

Os felly e-bostiwch eich manylion drwodd i suzanne.lockwood@rctcbc.gov.uk a/neu employersupport@rctcbc.gov.uk

 

Cymerwch olwg ar ein Llyfryn Cefnogi Cyflogwyr ar gyfer cyngor a chymorth wedi eu teilwra i fusnesau lleol.

Cysylltu â ni:

I ofyn cwestiwn cyffredinol, cysylltwch â:

Carfan Cymorth Ganolog - Tŷ Elái, Trewiliam, RhCT, CF40 1NY

Ffôn: 01443 425761
E-bost: caw@rctcbc.gov.uk

Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Rhaglenni sydd wedi'u hariannu gan gyllid Llywodraeth Cymru:

Caiff ein cyngor a chymorth cyflogaeth eu darparu trwy'r rhaglenni canlynol. Bwriwch olwg ar bob dolen am ragor o wybodaeth a manylion cyswllt:

info

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cymorth i bawb yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli. 

CfW+ Logo band new