Cyfleoedd ar gyfer Prentisiaethau ar gael

Dim swydd prentisiaeth ar gael. Gallwch gael mynediad i'n holl Swyddi Gwag ar-lein

O ganlyniad i feini prawf prentisiaethau, does dim modd i ni dderbyn ceisiadau gan bobl sydd eisoes wedi ennill cymhwyster tebyg ar Lefel 3 neu uwch. Er enghraifft, os oes gennych gymhwyster Gweinyddu Busnes Lefel 3, fyddech chi ddim yn gymwys i wneud cais am rôl Gweinyddu dan Brentisiaeth. Serch hynny, mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd dan brentisiaeth arall. Fyddwn ni ddim yn ystyried unrhyw gais o'r fath. Mae Rhondda Cynon Taf yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Amserlen Ymgeisio – 

  • 1 Ebrill 2022 - Cyfnod cyflwyno cais yn dechrau
  • 20 Mai 2022 -Cyfnod cyflwyno cais yn dod i ben
  • Mehefin 2022 - Cyfnod profi dawn ar-lein (os yw'n berthnasol i'r swydd)
  • Canol mis Mehefin tan 29 Gorffennaf 2022 - Trefniadau cyfweld i'w gwneud
  • 5 Medi 2022 - Dechrau gweithio gyda RhCT