Cynllun Graddedigion

Gwybodaeth am ein cynllun

Mae gweithio ym myd Llywodraeth Leol yn un o'r heriau caletaf ac ysgogol i'r ymennydd wrth inni gynnal gwasanaethau sy'n effeithio ar filoedd o fywydau mewn amryw ffyrdd.

Gwybodaeth am ein cynllun

Cyfleoedd i Raddedigion ar gael

Gallwch weld y rhestr gyfan o swyddi gwag, disgrifiadau swydd unigol a rolau 

Cyfleoedd i Raddedigion ar gael

Sut i wneud cais

Mae proses Dewis a Phenodi'r Cyngor yn seiliedig ar gymwyseddau sy'n golygu ei bod hi'n seiliedig ar fedrau a galluoedd sydd eu hangen i gyflawni swydd mewn modd effeithiol.

Sut i wneud cais

Cwestiynau Cyffredin

Gweld cwestiynau cyffredin am Gynllun Graddedigion Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Cwestiynau Cyffredin

Astudiaeth Achos Rhaglen i Raddedigion

Gweld astudiaethau achos gan swyddogion graddedig presennol ar draws gwahanol adrannau'r Cyngor.

Astudiaeth Achos Rhaglen i Raddedigion