Swyddi a Hyfforddiant

Job-Vacancies
Chwiliwch ar-lein am swyddi gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf sydd yn wag ar hyn o bryd.
Teaching-Vacancies
Chwiliwch ar-lein am swyddi addysgu gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd.
Equal-Opportunities-Information

Chwiliwch ar-lein am swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol yn Rhondda Cynon Taf.

Work-Experience
Gwybodaeth, cyngor a manylion am gyflwyno cais Twf Swyddi Cymru.
Teaching-Vacancies
Gweld datganiad polisi tâl y Cyngor 2017/18.
Equal-Opportunities-Information
Materion cyfleoedd cyfartal ar gyfer swyddi gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf.
Teaching-Vacancies
Rydyn ni’n cynnig nifer o raglenni cymorth cyflogaeth sydd wedi'u hariannu gan grantiau ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf. Mae’r rhain yncynnig cymorth a chyngor i holl drigolion y Fwrdeistref Sirol sy'n hŷn nag 16 oed ac sy'n ceisio cyflogaeth, hyfforddiant neu gyfleoedd gwirfoddoli. Mae hefyd modd derbyn cymorth i ddatblygu eich sgiliau os ydych chi eisoes mewn cyflogaeth.