Rhestr o Swyddi Gofal Cymdeithasol sydd ar gael ar hyn o bryd:

Gweithwyr Gofal Cartref (16 awr yr wythnos)

Rydyn ni'n chwilio am Weithwyr Gofal Cartref i ymuno â'n carfan sy'n tyfu yn Rhondda Cynon Taf.

Byddwch chi'n cefnogi unigolion gan ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd gofyn i chi ddarparu gofal ymarferol pan fo angen. Bydd y cymorth hwnnw yn adlewyrchu dewisiadau unigol er mwyn gwella annibyniaeth ac ansawdd bywyd yr unigolyn. Mae hyn yn galluogi unigolion i wneud y pethau sy'n bwysig iddyn nhw ac sy'n hollbwysig i'w hiechyd a'u lles.

Gweld y disgrifiad swydd (PDF)

Gwasanaethau Cymunedol i Blant (16 awr yr wythnos)

Mae angen Gweithwyr Gofal Canolradd (contract 16 awr) i ymuno â'n carfan sy'n tyfu yn Rhondda Cynon Taf.

Byddwch chi’n rhoi cymorth er mwyn adsefydlu unigolion ac yn darparu gofal ymarferol. Bydd y cymorth hwnnw yn adlewyrchu dewisiadau unigol er mwyn gwella annibyniaeth ac ansawdd bywyd yr unigolyn.  A ninnau'n hwyluso Gwasanaeth Gofal Canolraddol yn y gymuned, rydyn ni’n cynnig cymorth a rhaglenni adsefydlu yng nghartref neu fan preswyl unigolyn.  Mae hyn yn galluogi unigolion i wneud y pethau sy'n bwysig iddyn nhw ac sy'n hollbwysig i'w hiechyd a'u lles.

Gweld y disgrifiad swydd (PDF)

Gweithiwr Gofal Cartref - Swyddi Achlysurol

Mae angen Gweithwyr Gofal Cartref Achlysurol yn Rhondda Cynon Taf i ymuno â'n carfan sy'n tyfu.

Byddwch chi'n rhoi cymorth i unigolion gan ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd gofyn i chi ddarparu gofal ymarferol pan fo angen. Bydd y cymorth hwnnw yn adlewyrchu dewisiadau unigol er mwyn gwella annibyniaeth ac ansawdd bywyd yr unigolyn.  Mae hyn yn galluogi unigolion i wneud y pethau sy'n bwysig iddyn nhw ac sy'n hollbwysig i'w hiechyd a'u lles.

Gweld y disgrifiad swydd (PDF)

Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol - Byw â Chymorth

Ydych chi'n chwilio am her? Ydych chi'n mwynhau rhoi cymorth i bobl? Rydyn ni am benodi unigolion brwdfrydig a chryf eu cymhelliad i ymuno â'n carfan o weithwyr gofal cymdeithasol achlysurol er mwyn bod yn gefn i unigolion sydd ag anableddau dysgu i feithrin medrau ar gyfer byw bywydau annibynnol.

Gweld y disgrifiad swydd (PDF)

Gweld swyddi Gofal Cymdeithasol gwag eraill sydd ar gael.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.