Cofiant swyddogol bywyd a chyflawniadau arwr y byd bocsio o Gymru, David Dower MBE, pencampwr amatur Prydain a aeth ymlaen i gyrraedd brig ei gamp.

David-Dower-cover-1Daeth yn aelod o Dîm Prydain yng Ngemau Olympaidd 1952 yn Helsinki, yr un tîm â Syr Henry Cooper. Parhaodd y ddau'n ffrindiau am weddill eu bywydau.

Ar ôl troi'n broffesiynol yn 1953, aeth David ymlaen i fod yn bencampwr pwysau pryf Prydain, yr Ymerodraeth ac Ewrop, yn ogystal â bod yn gystadleuydd ar gyfer teitl y Byd.

Fe oedd y 'Bocsiwr Enwog Cyntaf' ac roedd galw mawr amdano i agor siopau, serennu mewn hysbysebion teledu a mynd i bartïon cyfoethog. Yn gyntaf oll, roedd yn benteulu.

Yn anffodus, bu farw yn 2016, yn 83 oed, a chafodd Rhyddfraint Rhondda Cynon Taf ei chyflwyno iddo wedi ei farwolaeth. Cafodd plac glas ei ddadorchuddio ar ei gartref yn Abercynon ar 3 Tachwedd 2018.

Cafodd y llyfr, wedi'i gefnogi gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, ei lansio ar yr un diwrnod. Pris y llyfr yw £10. Archebwch eich copi ar-lein heddiw.

Archebu eich copi o'r Bywgraffiad swyddogol o fywyd a chyflawniadau'r chwedl focsio Gymreig David Dower

Mae’r llyfr hefyd ar werth yng Nghanolfan Hamdden Abercynon, Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon ac yn y llyfrgelloedd canlynol: Hirwaun, Aberdâr, Aberpennar ac Abercynon. Mae modd archebu’r llyfr i’w chasglu o unrhyw un o’n llyfrgelloedd eraill.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.