Mae llyfrgelloedd yn chwarae rôl allweddol mewn cymunedau. Maen nhw'n darparu lle i'r gymuned sydd am ddim ac sy'n hygyrch i bawb. Maen nhw'n darparu mynediad i ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys defnyddio cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd am ddim, mynediad hawdd at wybodaeth a chyngor, llyfrau a gweithgareddau dysgu ac, yn bwysig iawn, maen nhw'n hwyluso rhyngweithio cymdeithasol.

Ein gweledigaeth ar gyfer llyfrgelloedd yn Rhondda Cynon Taf
Ein cynllun gweithredu ar gyfer llyfrgelloedd yn Rhondda Cynon Taf

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.