Mae llyfrgelloedd yn chwarae rôl allweddol mewn cymunedau. Maen nhw'n darparu lle i'r gymuned sydd am ddim ac sy'n hygyrch i bawb. Maen nhw'n darparu mynediad i ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys defnyddio cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd am ddim, mynediad hawdd at wybodaeth a chyngor, llyfrau a gweithgareddau dysgu ac, yn bwysig iawn, maen nhw'n hwyluso rhyngweithio cymdeithasol.

Darllenwch am ein delfryd ar gyfer Llyfrgelloedd yn Rhondda Cynon Taf

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.